Հանքահարստացման և ազնիվ մետաղների լաբորատորիա

Լաբորատորիան կատարում է ոսկի պարունակող, պղնձի, պղինձ-մոլիբդենային, բազմամետաղային և երկաթի հանքաքարերի հետազոտման հետ կապված աշխատանքներ: Լաբորատորիայում նաև իրականացվում են հանքաքարերի կազմի որոշման, հարստանալիության և հանքաքարերի ու դրանց հարստացման արգասիքների վերամշակման օպտիմալ տեխնոլոգիական սխեմաների մշակմանն ուղղված աշխատանքներ: Հետազոտությունների ժամանակ օգտագործվում են համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ, որոնց թվում են` այտային և գրտնակավոր ջարդիչներ, թաց և չոր մանրացման գնդաղացներ, կենտրոնախույս կոնցենտրատոր, կոնցենտրացիոն սեղաններ, ֆլոտոմեքենաներ: Լաբորատորիան ունի ժամում մինչև 100 կգ հանքաքարի նմուշների հարստացման հնարավորությամբ անընդհատ գործողության կիսաարդյունաբերական կայան (գնդաղացներ, դասակարգիչ, հիմնական և ստուգողական ֆլոտացման խցիկներ, շոգեարտադրիչ, հպումային և խառնման գուռեր, ազդանյութերի սնուցիչներ, խտանյութի և պոչերի թանձրարար):

Լաբորատորիայում նաև կատարվում են հանքաքարի թթվային լուծազատման և ցիանալիության հետազոտություններ: Հետազոտությունների համար օգտագործվում են շշային խառնիչներ, լուծակորզիչներ, գուռային խառնիչներ և այլն:

Կատարած աշխատանքները
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC