Ֆինանսական հաշվետվություններ

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, որպես «Վալլեքս» խմբի բաղկացուցիչ, ինչպես իր գործունեության այլ, այնպես էլ ֆինանսական բնութագրերը լայն հանրությանը ներկայացնելիս առաջնորդվում է բաց և թափանցիկ գործելակերպի սկզբունքներով: Ընկերությունը պարբերաբար հրավիրում է աուդիտորական կազմակերպություններ` իրականացնելու իր ֆինանասական հաշվետվությունների աուդիտը:


Ստորև տրված են աուդիտորների հաշվետվությունները և եզրակացությունները:

2014թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2013թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2012թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2011թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2010թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2009թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար